Twee ondernemers hebben samen een vennootschap. Er ontstaan diverse grote conflicten over het beheer van hun drie kantoorpanden. Samen komen ze er niet uit. Welke oplossing bracht mediation? Lees verder

Essentie:
Twee ondernemers – A en B – houden ieder een belang van 50% van de aandelen in een vennootschap.

Beide zijn indirect bestuurder van de vennootschap. Deze vennootschap houdt zich bezig met het beheer van drie kantoorpanden. Er is tussen A en B géén aandeelhoudersovereenkomst en er is geen directiereglement.

Helaas ontstaan er tussen A en B diverse conflicten over de samenwerking. In grote lijnen gaan hun conflicten over:

  • het beheer van de panden;
  • de rekening courant verhoudingen;
  • de management vergoedingen;
  • de kwaliteit van de door B verrichte beheerswerkzaamheden;
  • volgens B is A er verantwoordelijk voor dat de relatie met een huurder ten onrechte is geëindigd.


Zij besluiten samen om mediation in te  schakelen om de geschillen op te lossen. Vooraf geeft B aan dat ook C aanwezig zal zijn bij de mediation gesprekken. C is adviseur van B. C heeft zelf een eigen vennootschap. Deze vennootschap was beheerder van een vennootschap van B.

In overleg met A neemt C inderdaad deel aan de mediation gesprekken. Tijdens de eerste en tweede bijeenkomst lopen de emoties tussen A en B hoog op, gepaard gaande met herhaalde dreigementen. De dreigementen hebben ook betrekking op een mogelijke enquêteprocedure bij de ondernemingskamer.

Alhoewel mediators altijd proberen om escalatie van een conflict te voorkomen, was het nuttig dat alle partijen hun emoties konden delen. Nadat iedereen zijn hart heeft gelucht, kan er vanuit standpunten naar belangen worden gegaan.

Belangen:
A en B zijn niet langer on speaking terms. Omdat zij wel graag hun samenwerking willen ontvlechten, stemt B er – in overleg – mee in dat hij alleen nog maar op de achtergrond deelneemt aan de mediation. Bij de volgende gesprekken wordt hij dan ook vertegenwoordigd door C. De partijen zijn nu wel bereid om een oplossing te vinden.

Resultaat:
Tijdens de mediation staan we uitgebreid stil bij diverse te onderzoeken oplossingsrichtingen met betrekking tot de gewenste ontvlechting.

Deze richting had betrekking op de uitkoop van A door B en de splitsing van de panden. We bespreken het waarderingsvraagstuk, en de in acht te nemen geheimhouding ten aanzien van een eventuele rapportage. Na intensief overleg tussen C en B wordt uiteindelijk een aanvaardbare overeenstemming over de ontvlechting bereikt.