Tussen 4 investeerders ontstaat een ernstige vertrouwensbreuk. Ze willen een procedure bij de Ondernemerskamer voorkomen. Hoe loopt de mediation af?

Essentie

Na een lange periode van succesvolle samenwerking tussen vier investeerders ontstaat door een aantal omstandigheden een vertrouwensbreuk tussen één van hen en de andere drie. Partijen spreken ter vermijding van een procedure bij de Ondernemingskamer mediation af. Een oplossing binnen het samenwerkingsverband wordt niet gevonden. Partijen komen overeen dat de drie de ander uitkopen.

Belangen:
Tijdens de mediation sessies worden de volgende belangen geïnventariseerd:

  • Alle werkmaatschappijen zijn even belangrijk. Dat moeten we uitstralen en dat geldt ook voor de samenwerking. Dat heeft effect op een positieve werkcultuur in de onderneming.
  • We moeten oog hebben voor het werk van iedereen: elke bestuurder en elke werknemer.
  • Verdere ontwikkeling en groei van de Holding BV en haar werkmaatschappijen.
  • Duidelijke afspraken over de te vervullen rollen op welk niveau.
  • De werkmaatschappijen moeten alle weer goed functioneren.
  • Een snelle oplossing vinden zonder procedure.
  • Indien uitkoop: een faire prijs en beperkte verdiscontering van risico’s op de korte termijn.


Resultaat:
Na enkele mediation bijeenkomsten zijn de 4 partijen zijn overeengekomen dat A, C en D gezamenlijk B gaan uitkopen, tegen een koopprijs die gedeeltelijk is omgezet in een achtergestelde lening (af te lossen in termijnen).

(bron : NM 2017/37)