Het begon zo mooi: vier investeerders die een startup van drie ondernemers financieren. Tot de investeerders hun vertrouwen kwijtraken. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Een faillissement van de BV dreigt. Hoe is dit opgelost?

Essentie:
Vier ondernemers en drie investeerders zijn een mooie samenwerking aangegaan om een nieuw dienstverleningsconcept te ontwikkelen. Zij willen dit nieuwe concept in de toekomst vermarkten. De startup is in de vorm van een besloten vennootschap (BV) vastgelegd.

De investeerders verliezen echter het vertrouwen in de haalbaarheid van de doelstellingen van de startup. Zij staken dan ook de verdere financiering, waardoor de startup op korte termijn niet langer aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

De ondernemers en de investeerders staan lijnrecht tegen over elkaar en willen het geschil – graag zonder tussenkomst van de rechter – oplossen ter voorkoming van een faillissement.

Belangen:
Tijdens de eerste mediation gesprekken wordt een aantal zaken duidelijk. De investeerders hebben geen vertrouwen meer in het project. Ze nemen liever nu hun verlies dan nog meer geld in het project te stoppen.

De ondernemers hebben juist veel vertrouwend in het project. Zij vrezen een dubbele agenda bij de investeerders. Indien de startup failliet gaat, bestaat de boedel uit het onvoltooide project.

De aan de startup contractuele toekomende Intellectuele Eigendom (IE) rechten hebben nog géén te verzilveren waarde. De ondernemers vrezen dat de investeerders met een derde partij in zee zullen gaan, die al aan dezelfde uitvinding werkt. Zij zijn bang dat de investeerders hetgeen wat nu al gerealiseerd is, zullen delen met die derde partij.

Resultaat:
Na een paar mediation bijeenkomsten is het resultaat dat partijen overeenstemming bereiken over de termijn die de ondernemers krijgen om een nieuwe financier te vinden, wat uiteindelijk dan ook is gelukt.